09/04/2022
3765

Yapay Mera Tohumu

Yapay mera tohumu karışımında birçok yapay çayır mera tohumu kullanılmaktadır. Yapay mera karışımında kullanılan tohumların bazıları şu şekildedir.

Domuz ayrığı, yüksek boylu ve uzun ömürlüdür. Bol yaprak verir. Kurağa, soğuğa ve gölgeye dayanıklıdır. Yazlık ve kışlık olarak ekimi yapılabilir. Domuz ayrığı yapay çayır mera karışımında sıklıkla kullanılmaktadır.

Otlak ayrığı, kısa boylu ve uzun ömürlüdür. Çiğnenmeye ve otlatmaya dayanıklı olduğundan çok elverişli bir mera otudur. Donlara ve sıcaklıklara dayanıklıdır. Kumsaldan ağır topraklara kadar her yerde yetişebilir. Yazlık ve kışlık ekilebilir. Otlak ayrığı yapay mera karışımlarında kullanılan bir çeşittir.

Kır ayrığı, çok yıllık yumak şeklinde bir soğuk mevsim bitkisidir. Kuraklığa ve soğuğa dayanıklıdır. İlkbaharda veya sonbaharda ekilebilir. Otlatmaya dayanıklıdır. Kır ayrığı yapay çayır mera karışımlarında kullanılmaktadır.

Yüksek otlak ayrığı, çok yıllık yüksek boy yapan soğuk mevsim bir yapay çayır mera bitkisidir. Her türlü iklim ve toprak koşullarında yetişir.

Mavi ayrık, çok yıllık boylu bir yapay mera karışımlarında kullanılan yem bitkisidir. Kurak bölgelerde yetişebilmektedir. İlkbaharda veya sonbaharda ekilir.

İngiliz çimi, kısa boylu ve uzun ömürlü bir yem bitkisidir. Mera karışımları için elverişlidir. Çiğnenmeye dayanıklıdır. Nemli iklimleri sever. Kurağa dayanıklıdır. Yazlık veya kışlık olarak ekilir. İngiliz çimi mera karışımlarında çokça tercih edilmektedir.

Kılçıksız brom, çok yıllık yüksek boy yapan suni meralarda tercih edilen bir yem bitkisidir. Soğuk mevsim bitkisidir. Kurağa ve soğuğa dayanıklıdır. İlkbahar ve sonbaharda ekimi yapılır.

Dik brom, yüksek boylu ve çok yıllıktır. İyi meraların yetişmediği yerlerde elverişli bir ottur. Sıcak ve soğuklara dayanıklıdır.

Çayır kelp kuyruğu, çok yıllık ve uzun boylu suni mera karışımlarında kullanılan bir çeşittir. Yapay mera karışımları için iyi bir seçenektir. Soğuklara ve kuraklığa dayanıklıdır. Yazlık ve kışlık olarak ekimi yapılabilir.

Çayır üçgülü, serin ve nemli iklimlerde yetişir. Fazla sıcaklık isteği yoktur. Fazla soğuğa ve kurağa dayanmaz.

Ak üçgül, soğuk ve kurağa dayanıklıdır. Yapay çayır mera tohumları içerisinde kullanılmaktadır. Her toprakta yetişebilmektedir. İlkbahar ve sonbaharda ekilir. Orta nitelikte kireçli tınılı topraklarda en verimlidir. Beslemek için ilkbaharda potaslı ve fosforlu gübreler verişir. Ekimi serpme veya makine ile yapılır. Tam çiçeklenme sırasında biçilir.

Yapay merada koyunculuk ülkemizde son yıllarda genel olarak yaygınlaşmış durumdadır. Firmamız yapay merada koyunculuğun masrafsız yapılacağını geniş kitlelere sabırla uzun yıllardır anlatmaktadır. Yapay mera koyun merasını ilk kez 1999 yılında ticari olarak ülke gündemine Torunoğlu Tohumculuk taşımıştır ve tüm ülke geneline uzun uğraşlarla yaymıştır.

En iyi yapay mera tohumu çeşitleri için Torunoğlu Tohumculuk her daim çftçilerimizin yanındadır. Tarlanıza ot tipi en iyi yapay mera tohumunu ekin ki gerçek mera verimini alabilesiniz. Yapay mera tohumu konusunda Türkiye'ye ilk kez yapay merayı ticari olarak getirtip satışını yapan Türkiye'ye tanıtan Torunoğlu Tohumculuktur. En iyi yapay mera karışım tohumlarıda firmamızda vardır satışı her daim yapılmaktadır.