03/05/2018
8938

Ot Tipi Teff Grass

 

Ot Tipi Teff Grass

 

Teff grass tohumu satın alırken ot tipi teff grass olduğundan emin olunuz. İnsan gıdası amacıyla ekilen teff tahılını yem bitkisi amacıyla kesinlikle satın almayınız. 

Teff grass yem bitkisi olarak;ince saplı ve ince yapraklı eşsiz bir bitkidir.Teff grass zarif narin bir kaba yemdir. Kuru ot ve yeşil ot kalitesi çok yüksektir.Teff grass otundan harika kuru ot balyası hasat edilir.Teff grass bitkisinin kuru otu bilhassa at yetiştiricileri,tüm büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından aranılan,çok tercih edilen eşsiz bir kaba yem bitkisidir.Hayvanlarda et süt ve performans  artışı ortaya koymaktadır.Teff grassla beslenen hayvanlar semizleşip tüyleri güzelleşmektedir.

Tefff grass bitkisinin besin değerleri bir çok kaba yem bitkisi çeşidinden çok daha yüksektir.Teff grass otu hayvanlar tarafından severek tüketilir.Teff grass tohumu çok küçüktür.O nedenle dekera 1 kg yetmektedir.Ekerken ince sıva kumuyla karıştırılarak çoğaltılır.Teff grass tohumu ekimi yüzeye çok yakın 0.5- 1 cm derinliğe düşecek şekilde yüzlek ekilir.Tarla ekimle beraber dişsiz silindirle sıkıştırılır.Teff tohumu çıkana kadar sık sık sulanır.Sonraki dönemde sınırlı bir sulamayla yetişir.Ekimden 40-45 gün sonra biçime 35 gün sonra otlatmaya gelmektedir.Biçimlerde zaman aralığı 20-25 gündür.Yaz aylarında 3-4 kez biçilir.

Teff grass yem bitkisi ekim zamanı:Nisanda toprak ısınmasıyla başlar Mayıs haziran temmuz aylarında devam eder.Teff grass bitkisi hem 1. ürün hemde arpa buğday hasatından sonra 2. ürün olarak ekilir.Tefff grass yaz otu ülkemizin tüm çoğrafi iklim bölgelerinde sorunsuz yetiştirilir.

Teff grass yem bitkisi hasatı
Teff bitkisi hasat ve biçimi, tırpan ,orak,tamburlu yonca biçme makinası,ot slaj makinası ve enria ot biçme  yükleme ve servis vagonuyla yapılabilinir. Biçilen ot ya günlük yeşil yedirilir ya kuro ot ve saman yapılır.Yada ot slajı yapılır.Aynı zamanda teff grass tarlasında at,koyun,keçi manda ve sığırlar otlatıolabilinir.

Teff grass ot verimi
Teff grass yem bitkisi dekardan bir biçimde 800 kg çivarında kuru ot,2.5-3 ton yeşil ot verir.teff bitkisi ya kuru ot,ya slaj,ya günlük biçip yeşil yedirmek yada tarlada otlatma şeklinde değerlendirilir.