31/12/2019
7161

Rodos Otu

Rodos Otu Tohumu (Chloris Gayana Kunth)

Rodos Otu Nedir?

Rodos otu ılıman ve yarı kurak iklim bölgelerine adapte olabilen sıcak mevsim yem 
bitkileridir.

Rodos otu genellikle otlatma ve kuru ot üretimi amacıyla yetiştirilmektedir.

Stolonlarıyla sürünücü bir özellik gösterdiği için iyi bir toprak örtüsü oluşturmakta ve etkin

bir şekilde erozyon kontrolü sağlamaktadır. Tuzlu alanların ıslahında kullanılabilmektedir.
Bitki kuvvetli kök sistemine sahip olması nedeniyle kurağa oldukça dayanıklı olup, 650-750

mm yağış alan bölgelerde oldukça iyi gelişmektedir.

Ortalama 6480 kg/da yaş ot verimi ve

1800 kg/da kuru ot verimine sahip çok biçimli çok yıllık bir buğdaygil olan Rodos otu saf ve

karışım halinde üretimi yapılabilmektedir.

Yapılan çalışmalar Rodos otu ve yoncanın karışım

şeklinde yetiştirilmesinin Rodos otunun verimini artırdığını göstermiştir.

Sulu şartlarda ömrü 
4-5 yıldır.
İlk yıl minumum 2-3 biçim, ikinci ve üçüncü yıl 5-6 biçim, dördüncü ve beşinci

yıllarda ise 3-4 biçim alınabilir.

Ortalama %35 ADF, %67 NDF ve %11 ham protein oranına

sahiptir.Tohumları oldukça küçük olan Rodos otu bitkisinde ekimde 100-400 gr/da tohum

kullanılır; ekim derinliği ise en fazla 1-1,5 cm olmalıdır.


Rodos otu (Chloris gayana) ilkbahar ve yaz dönemlerinde aktif olarak gelişmektedir.

Bu türün minimum ve optimum düzeyde gelişmesi için ihtiyaç duyduğu sıcaklık 8-40 °C

arasında değişmektedir.
Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgeler, sulanan alanlarda uzun 
yeşil kalma süresine sahip,
bölgeye adapte olabilen, optimum gelişmesini 25 °C’nin üzerinde

gösteren, yüksek verimli bir sıcak mevsim buğdaygil yem bitkisi olan Rodos otunun

yetiştirilmesi için oldukça uygundur.Birçok yem bitkisini ülkemize kazandıran Torunoğlu Tohumculuk Rodos otu üzerinde çalışmalarına başlamıştır.

Rodos otu hakkında detaylı bilgi almak için Rodos otu fiyat bilgisi için firmamızla iletişime geçebilirsiniz. 

       Torunoğlu Tohumculuk
0 (322) 239 88 08 - 0 532 266 40 41