23/03/2022
482

Torunoğlu Tohumculuk

Torunoğlu Tohumculuk Bitki Besleme Ürünleri , hem tarla bitkileri hem bahçe bitkileri hem de yem bitkilerinden yüksek verim alabilmek için bitki besleme ürünleri kullanmak hem gübre maliyetlerini azaltır hem de bitkilerden ve bahçelerden alınan mahsul verimini olumlu yönde etkiler.

Torunoğlu Tohumculuk bitki besleme ürünlerimiz aşağıdaki gibidir:

Vivamus Bitki Besleme Ürünleri:

Mikrochelat, Fe-6 o-o içeriğinde 60 gr Fe/kg içerir. Demir (Fe), 48 gr [ortho, ortho] ve 12 gr [ortho, para] tamamı EDDHA şelatlıdır. Şelatlı demir (Fe) bitkiler tarafından diğer formlarda sağlanan demirden daha hızlı emilir, taşınır ve emilir.

Mikrochelat, Fe-6 o-o gübresinde damla sulama yöntemi ile bitkilere sağlanan Demir (Fe): özellikle yüksek pH düzeyindeki alkali topraklarda yetişen bitkiler tarafından etkili ve hızlı bir şekilde alınır. İçeriğindeki ortho – ortho izomerinin varlığı sayesinde Mikrochelat Fe-6 o-o gübresi geniş bir pH 2-11 aralığında etkili olarak kullanılır.

Mikrochelat Fe-6 o-o gübresinde sağlanan demir (Fe) ile, veriminin arttırılması ve ürünün kalitesinin yükseltilmesi aşağıdaki faydalar ile artmaktadır;

 • Bitkilerin klorofil içeriğini ve dolayısıyla fotosentezi arttırır.
 • Bitkilerin genel durumunu çok hızlı iyileştirerek verim potansiyelini ve ürün kalitesini arttırır.
 • Bitkilerin strese karşı direncini arttırır, stres şartlarını daha hızlı tolere etmesini sağlar.
 • Mahsulde aşırı nitrat ve zararlı nitrit birikimi riskini azaltır

Mikrochelat bitki besleme ürünü 5 kg / 25 kg ambalaj şeklindedir.

Calciummax, bitkilerin artan kalsiyum ihtiyacını karşılamak için yapraktan uygulanacak şekilde geliştirilen ve içeriğindeki INT teknolojisi ile, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir. Yapraktan uygulama ile mahsulün verimini, kalitesini, depolama şartlarına olan dayanıklılıklarını arttıran suda çözünür, yenilikçi iyi bir kalsiyum kaynağıdır.

Calciummax, yapraktan yapılan pratik uygulama ile bitkilere kolayca emilebilir organik kalsiyum sağlar. Benzersiz bileşim ve mükemmel formülasyonu ile diğer zirai kimyasallarla karışabilme imkanı sağlar. Özellikle bitkilerin topraktan yeterli kalsiyumu temin edemediği durumlarda, örneğin; topraktaki kalsiyum miktarının yetersiz olması ve özellikle sulama imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda, meyvelerin kalitesinin arttırılması ve özellikle meyvelerde çiçek burnu yanıklığı belirtileri görülmemesi ve tahıllarda kalite parametrelerinin arttırılması için bitkilere kalsiyum takviyesi yapılması gerekir.

Ayrıca toprak pH seviyesi 5.8’in altında ise ve toprakta aşırı fosfor mevcut ise yapraktan kalsiyum uygulaması mutlaka yapılmalıdır.

Calciummax bitki besleme ürünü 1 lt / 5 lt / 10 lt / 20 lt ambalaj şeklindedir.

Mikromax, bitkilerin yetişme dönemleri içerisinde magnezyum ve kükürt için ihtiyaçlarının arttığı dönemlerde ve magnezyum ve kükürt ihtiyacı yüksek olan bitkilerin yetiştirilmesinde (tahıl, mısır, kanola, kök ve yumru bitkileri, patates, pancar vb..) (yem bitkileri, meyve ve sebze bitkileri) için profilaktik – verim arttırıcı ve hastalıklara karşı direnç arttırıcı olarak kullanılır. –Etkili bir magnezyum (Mg) ve kükürt (S) kaynağıdır.

Mikromax, gübresi ile bitkiye verilen besin maddeleri sayesinde verim potansiyeli ve ürünün kalitesinde çok önemli seviyede artış aşağıdaki ilave faydalar ile sağlanmaktadır;

 • Bitkilerin klorofil içeriğini arttırır, fotosentez ve verim potansiyeli artar.
 • Bitkilerin hücre duvarlarını ve yapılarını güçlendirerek, olumsuz çevre şartlarına karşı toleranslarını arttırır.
 • Bitkilerin su ve besin maddelerini en optimum düzeyde kullanmalarını sağlar.
 • Bitkilerin kışa daha dayanıklı girmelerine yardımcı olur. Bitkilerin özellikle düşük hava sıcaklığına olan dirençlerini arttırır.
 • İçeriğindeki kükürt (S) sayesinde, azotlu gübrelerin etkinli arttırılır.
 • Toprak bakterilerinin (örneğin Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum) havanın serbest azotunu daha etkin kullanmalarını sağlar.
 • Mahsulün protein içeriğini arttırır. Ürünün gerekli amino asitlerini arttırır. (örneğin, unun pişirme değerinin iyileştirilmesi)

Mikromax bitki besleme ürünü 1 kg / 5 kg ambalaj şeklindedir.

Profilaktik (bitkilerin hastalıklara karşı olan direncini arttıran) olarak kullanılan Kalprim, potasyum için artan bitki talebi dönemlerinde etkili bir potasyum kaynağıdır. Kalprim, gübresinde INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir.

Kalprim, bitkiler için bu bileşenin kullanılabilirliğini sınırlayan toprak ve yetiştirme koşullarının varlığında (düşük pH, düşük toprak nemi, yüksek kalsiyum ve/veya magnezyum içeriği, orta ve ağır topraklar, yüksek aydınlatma yoğunluğu) önerilir. Kalprim, toprak gübrelemesini etkin bir şekilde tamamlar ve/veya düzeltir ve bitkilerin potasyuma en fazla ihtiyaç duydukları evrelerde bitkiler tarafından kolayca emilmesini sağlar.

Bitkilerde potasyum eksikliğinin görsel belirtileri olduğunda veya bitki materyalinin analiz sonuçları çok düşük bir potasyum içeriği (gizli eksiklikler) gösterdiğinde müdahale beslemesi olarak kullanılabilir.

Kalprim, güresinde bulunan Potasyum (K), verimin arttırılması ve ürünün kalitesi üzerinde şu şekilde olumlu bir etkiye sahiptir:

 • Bitkilerin mevcut suyu en etkin bir şekilde kullanımına yardımcı olur.
 • Bitkilerin kuraklığa karşı olan toleranslarını arttırmak.
 • Bitkilerin düşük sıcaklık ve don etkisine karşı direncini arttırır.
 • Bitkilerin hastalıklara karşı direncini arttırır.
 • Bitkiler için karbonhidrat, organik asit, protein, karoten, B1 ve C vitaminlerinin içeriğini arttırmak.
 • Kökler, yumrular, soğanlar, meyve ve tohumlar gibi depo organlarının tüketim değerinin (tat, koku, renk, boyut) iyileştirilmesi.
 • Mahsuldeki zararlı nitrit ve nitrat içeriğini azaltmak.

Bu nedenle Kalprim, bitkilerin kaliteli ve yüksek verim sağlaması için ideal bir potasyum kaynağıdır.

Kalprim bitki besleme ürünü 1 lt / 5 lt / 10 lt ambalaj şeklindedir.

Profilaktik (bitkilerin hastalıklara karşı olan direncini arttıran) olarak kullanılan Fostar, fosfor için artan bitki talebi dönelerinde etkili bir fosfor kaynağıdır. Fostar, gübresinde kullanılan INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir.

Fostar, bitkiler için bu besin mevcudiyetini sınırlayan toprak koşullarının (düşük veya yüksek pH, düşük nem ve düşük toprak sıcaklığı, yani <12 derece, düşük humus içeriği) varlığında önerilir. Fostar, toprak gübrelemesini etkin bir şekilde tamamlar ve/veya düzeltir ve bu elemente en fazla ihtiyaç duydukları evrelerde bitkilerin kolayca özümsediği fosforu sağlar. Fosfor gübrelemesine acil ihtiyaç olduğu; bitkilerde fosfor eksikliğinin görsel belirtileri olduğunda veya bitki materyalinin analiz sonuçları çok düşük fosfor içeriği (gizli eksiklikler) gösterdiği zamanlarda etkili bir şekilde kullanılabilir.

Fostar, gübresinde bulunan fosfor (P), verimin arttırılması ve ürünün kalitesi üzerinde aşağıdaki faydaları ile olumlu etkiye sahiptir:

 • İlkbaharda bitkiler güçlü yapıları ile erken canlanır ve hızlı büyüme gösterirler.
 • Daha iyi bir kök sistemi gelişimi ile topraktan su ve besin maddelerinin daha iyi alınımını sağlar.
 • Kuraklık, hastalık baskısı ve düşük sıcaklık gibi stres faktörlerine karşı bitkinin direncini arttırır. Bitkilerin kış koşullarına karşı daha toleranslı olmalarını sağlar.
 • Çiçeklenmeyi teşvik eder, çiçeklenmenin ve döllenmenin daha sağlıklı olmasını sağlar.
 • Bitkilerin büyümesini teşvik eder, ürün miktarının artmasını (ör. Tahıllarda başakların daha iri ve bol taneli olması, baklalarda daha fazla dane tutumu, meyve sayısı ve iriliğinde artış gibi..) sağlar.
 • Meyvelerin daha hızlı büyümelerini, erken olgunlaşmasını ve meyvelerin iriliğinin ve kalitelerinin arttırılmasını sağlar. (örneğin meyve sertliğinin, boyutunun ve renginin iyileştirilmesi)
 • Verimin biyolojik değerini arttırmak: daha yüksek protein içeriği, ürün içeriğindeki gerekli olan amino asitler, vitaminler, karoten ve şeker gibi teknolojik değerlerini arttırır.

Fostar bitki besleme ürünü 1 lt / 5 lt / 10 lt ambalaj şeklindedir.

Kalimax, yapraktan uygulama için tasarlanmış, mikro elementlere sahip kristalimsi, suda çözünür bir NPK (11-12-38 + ME) gübresidir. Kalimax, gübresinde kullanılan INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir.

Kalimax, bitkileri etkin bir şekilde besler, zengin potasyum ve mikro elementleri sayesinde doğru gelişmelerini destekler, bitkilerin kuraklığa ve düşük sıcaklığa karşı direncinin artmasında olumlu bir etkiye sahiptir. Bitkilerin potasyuma artan taleplerinin olduğu dönemlerde, mahsulün yoğun büyüme, gelişme, çiçeklenme ve meyve-dane oluşumu, irileşmesi, renk alması, çatlamaların önlenmesi, tat kazandırılması istendiğinde ve ayrıca sulamaların yeterli olmadığı koşullarda, düşük sıcaklık dönemlerinde önerilir.

Kalimax bitki besleme ürünü 2 kg / 10 kg / 15 kg ambalaj şeklindedir.

Optymax, yapraktan uygulama için tasarlanmış mikro elementlere sahip kristal, suda çözünür bir NPK gübresidir (20-20-20 + ME). Optymax, gübresinde kullanılan INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir.

Optymax, bitkileri etkili bir şekilde besler, kapsamlı bir besin kaynağı sağlar, büyüme mevsimi boyunca bitkilerin uygun şekilde büyümesini ve gelişmesini destekler. Özellikle bitkilerin besin maddelerine olan talebinin arttığı dönemlerde – yoğun büyüme ve gelişme dönemlerinde ve ayrıca bitkilerin durumunun atmosferik ve toprak faktörleri ve patojenler tarafından zayıflatıldığı durumlarda önerilir.

Optymax bitki besleme ürünü 2 kg / 10 kg / 15 kg ambalaj şeklindedir.

Nitromax, yapraktan uygulanan ve içeriğindeki azot, fosfor, potasyum (31-12-10) ve mikro elementler sayesinde bitkilerin topraktan yetersiz beslendiği ortamlarda hızlı ve etkili besin desteği sağlayan kristalimsi yapıda, suda çözünür bir NPK gübresidir.

Nitromax, özel içeriği ve INT teknolojisi sayesinde yapraktan çok hızlı bir şekilde iç kısımlara ve diğer organlara taşınarak bitkileri etkili bir şekilde besler, klorofil oluşumunu arttırır ve dolayısıyla fotosentezi yoğunlaştırır, vejetatif (yeşil aksam) ve generatif (çiçek ve meyveler) organların ideal bir şekilde büyümesini ve gelişmesini destekler. Bitkiler hızlı büyüme dönemlerinde çok ciddi miktarda azot ve diğer önemli mikro besin elementlerine ihtiyaç duyarlar. Azot ihtiyacının arttığı yoğun bitki büyüme ve gelişme dönemlerinde ve ayrıca bitkilerin stresli koşullara maruz kaldığı durumlarda Nitromax gübresi kullanılması tavsiye edilir.

Nitromax bitki besleme ürünü 2 kg / 10 kg / 15 kg ambalaj şeklindedir.

Phosphomax, yapraktan uygulama için tasarlanmış kristalli, suda çözünür bir NPK (11-53-5 + ME) gübresidir.

Phosphomax, gübresinde kullanılan INT teknolojisi, yaprak yüzeyine uygulanan besinlerin ve uyarıcıların alımı, taşınması ve emiliminin hızını ve verimliliğini arttırır. Bu etkiler, uygun şekilde geliştirilmiş organik kökenli bileşenler sayesinde elde edilir.

Phosphomax, bitkileri hızlı ve etkili bir şekilde besler, fosfor bitkiye enerji sağlar, kök sisteminin uygun gelişimini ve yenilenmesini destekler, çiçeklenme ve üretim organlarının (meyve, dane, çiçek vb.) gelişimi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

Özellikle bitkilerin fosfor ihtiyacının arttığı dönemlerde, bitkilerin özellikle sonbaharda kışa güçlü ve besin rezervi ile girmeleri düşünüldüğünde, düşük sıcaklık stresinin görüldüğü şartlarda, ve ayrıca asidik ve alkali yapıdaki topraklarda tavsiye edilir.

Phosphomax bitki besleme ürünü 2 kg / 10 kg / 15 kg ambalaj şeklindedir.

Borzinmax, sulu çözelti şeklinde yapraktan uygulanan ve bitkilere kritik gelişme dönemlerinde çinko ve bor temin eden önemli bir gübredir.

Borzinmax, bitkilerin çiçeklenme dönemi başlangıcında, döllenme sonrasında, meyvelerin veya danelerin gelişmeye başladığı dönemlerde 2-4 uygulama şeklinde kullanılmalıdır.

Borzinmax, meyve ağaçlarından, tarla ve bahçe bitkilerinde meyvelerin irileşmesinde, gelişiminde etkili olan bir üründür. Özellikle meyve ağaçlarında, zeytinde ve bağda hasat sonrasında henüz yaprak rengi dönmeye başlamadan önce yapılan sonbahar uygulaması ile bitkide birikim yapılan çinko ve bor sayesinde, bitkilerin yeni gelişim dönemlerine daha canlı ve aktif girmelerini sağlar.

Borzinmax bitki besleme ürünü 1,5 kg / 3 kg ambalaj şeklindedir.

Nitroplus, hastalıkları ve direnç düşüklüğünü önleyici bir besin kaynağı olarak kullanılan Nitroplus, bitkilerin azot ihtiyacının arttığı dönemlerde etkili bir azot kaynağıdır. Besin maddelerinin yetersiz kaldığı, taban gübrelemesinin istenilen oranda yapılmadığı durumlarda ve bitkilerin optimum gelişme ortamının olmadığı ve bitki gelişimini sınırlayan toprak koşullarının varlığında (düşük nem, düşük sıcaklık, çok hafif ve hafif topraklar) kullanılması önerilir.

Azot, bitkisel üretimde en önemli besin elementlerinden birisidir. Bitkilerin verim potansiyelini ve performansını arttıran, yaşam kaynağı fotosentezin en önemli yapı taşı olan klorofilin en önemli bileşenidir.

 • Bitkilerin yeşil aksamı oluşumu ve kök gelişimini arttırır.
 • Klorofil içeriğini zenginleştirerek fotosentezi ve etkinliğini arttırır.
 • Bitkilerin optimum büyüme ve gelişmesine katkıda bulunur.
 • Meyve ve dane veriminin artmasını sağlar.
 • Hasat organlarının (tohumlar, meyveler, yumru ve kökler vb..) büyümesine ve kalitesinin artmasına yardımcı olur.
 • Stres şartlarında bitkilerin stres faktörlerine olan toleransını arttırır.
 • Protein, şekerler, Karatenoidler, B1 ve B2 vitaminlerinin içeriğinde artış

Nitroplus bitki besleme ürünü 1 lt / 5 lt / 10 lt ambalaj şeklindedir.

Rootstar, köklenmeyi teşvik etmek için bitki gelişiminin erken dönemlerinde yapraktan uygulanan özel bir üründür.

Ürün, bitkilerde, hücre bölünmesini artıran ve yan köklerin oluşumunu teşvik eden oksijenlerin üretimini aktive eden bir biyo-uyarıcı etkiye sahiptir. Kök gelişimi ve büyümesi süreci, oksinler ve çinkonun mükemmel uyumlu etkileşimi ile daha da geliştirilmiştir.

Rootstar, çimlenmeden sonra köklenmeyi teşvik etmek ve diğer gelişme dönemlerinde stres koşullarından (düşük sıcaklık etkisi veya patojenlerin zararları gibi) sonra kök gelişimini tekrardan hızlandırmak için kullanılmaktadır.

Rootstar, başlıca yararlı etkileri şunları içerir:

 • Mükemmel kök gelişimini teşvik eder.
 • Gelişmenin erken dönemlerinden itibaren bitkilerin sağlıklı gelişmesini sağlar.
 • Bitkilerin düşük sıcaklıklara ve kuraklığa olan toleransını arttırır.

Rootstar, besin maddelerinin alınımını arttıran ve kök gelişimini teşvik eden özel bir Çinko bileşiği (Çinko Amonyum Asetat) ve kök gelişimini sağlayan antioksidan ve B1 vitamini gibi pek çok destekleyici maddeleri içermektedir.

Rootstar bitki besleme ürünü 1 lt / 5 lt / 10 lt ambalaj şeklindedir.

Growon, bitkilerin hızlı büyümesi ve gelişmesi için gereken enerjiyi üreten, bitkilere hızlı fosfor tedariki için tasarlanmış bir yaprak aktivatörüdür.

Growon, hızlı ve etkin faydasına sahip olduğu INT teknolojisi ile sağlamaktadır.

Growon, aktivatörü kullanmanın en önemli faydaları:

 • Kök, gövde ve yaprak gelişimini teşvik eder.
 • Düşük sıcaklıklara karşı bitkilerin direncini arttırır.
 • Ürünün miktarını ve kalitesini arttırır.
 • Çiçeklenmeyi ve meyve oluşumunu teşvik eder.

Growon, özellikle düşük toprak ve hava sıcaklıklarında ve ayrıca asidik ve alkali topraklarda, bitkilerin zayıf fosfor alımı koşullarında mükemmel fayda sağlar.

Growon, bitkilerin büyümesi ve gelişimi düşük sıcaklıklar nedeniyle yavaşladığında ve bitkilerin hızlı gelişiminin teşvik edilmesi istendiği durumlarda çok etkilidir.

Growon bitki besleme ürünü 1 lt / 5 lt / 10 lt ambalaj şeklindedir.

Vanadoo, yumru ve kök bitkilerinde bitkilerin kaliteli ve yüksek verimli ürün elde edilmesinde önerilen yenilikçi ve benzersiz bir biyo uyarıcıdır. Yenilikçi ve benzersiz moleküller ihtiva eden özel formülü sayesinde patates, pancar, havuç, turp, kereviz gibi yumru ve kök bitkilerinde verim ve kalitenin arttırılmasını sağlar.

Vanadoo mükemmel formülü sayesinde:

 • Şeker sentezinin arttırılmasını teşvik eder.
 • Ürünlerin tat ve brix değerlerinin artmasını sağlar.
 • Bitkilerin yeraltı depolama organlarının (yumru ve köklerinin) verim miktarı ve kalitesi üzerinde çok önemli etki sağlar.

Vanadoo, kök ve yumru bitkilerinde yeraltı bitki kısımlarının büyümesini teşvik etmek ve verim kalitesini artırmak için yapraktan uygulanan bir kök biostimülantıdır.

Vanadoo kullanımının en önemli faydaları şunlardır:

 • Bitki büyümesi ve gelişiminde yer alan yoğun metabolik süreçler sayesinde daha yüksek oranda kök ve yumru verimi sağlar.
 • Depolama organlarında şekerin sentezi, taşınması ve köklerde birikmesiyle şeker oranında ciddi artış sağlar.
 • Yeraltı depolama organlarının geliştirilmiş fiziksel parametreleri sayesinde ürünün kalitesini, şeker oranını, protein değerini ve özellikle havuçta karotenoidleri arttırır.

Vanadoo bitki besleme ürünü 0,5 lt / 1 lt ambalaj şeklindedir.

Optycal, yapraktan uygulamada, mahsulün boyutunu, kalitesini ve depolama özelliklerini geliştiren, suda çözünür yenilikçi bir kalsiyum aktivatörüdür. Düşük dozlarda optimal kalsiyum temini sağlar.

Optycal’in bu aktivatörünü özellikle etkili kılan INT teknolojisi kullanılarak geliştirilmesidir.

Optycal, bitkiye iki şekilde kalsiyum sağlar:

 • Topraktan kalsiyum alımını ve bitkinin en genç kısımlarına taşınmasını uyarır (oksin-kalsiyum pompası etkisi).
 • Yapraktan uygulamada organik kalsiyumun kolaylıkla alınmasını ve diğer organlara taşınmasını sağlar.

Optycal, bitkinin kalsiyum içeriğini artırarak meyve kalitesini ve depolama özelliklerini iyileştirir.

Aktivatör Optycal’in ek faydaları şunlardır:

 • Nitrat içermez – bitkiler nitrat formundaki aşırı nitrojene duyarlı olduğunda kullanılabilir.
 • Mükemmel formülasyonu ile diğer zirai ilaçlar ve ürünler ile çok iyi uyum sağlar.
 • İçeriğinde klor içermez.

Optycal bitki besleme ürünü 1,5 kg ambalaj şeklindedir.

Optymus, bitkilerin doğal bağışıklık sistemlerini harekete geçiren, büyümelerini ve gelişmelerini uyaran bağışıklık sistemlerini güçlendiren özel bir üründür. Bitkiler tarafından kolayca emilen, hücre duvarlarını güçlendiren ve bitkide çok sayıda hayati süreci uyaran çok mükemmel bir formülasyona sahiptir.

Optymus, mükemmel formülasyonu, yüksek kaliteli stabil yapısı ile bitkiler tarafından kolaylıkla alınabilir ve nötr pH yapısı sayesinde zirai ilaçlar ile mükemmel çözünürlük ve karışabilirlik sağlar.

Bir bağışıklık uyarıcısı olarak Optymus, bitkilerin doğal direncini arttırarak, bitkilerin olumsuz çevre koşullarına olan toleranslarını arttıran STRES KONTROL SİSTEMİ (SKS) ni desteklemektedir.

 • Kuraklık ve düşük sıcaklıklara karşı bitkilerin toleransını arttırır. Optymus’ın hücre duvarlarını güçlendiren özel formülü ile yaprakların yüzeyinden daha az terleme olur, bitkiler daha az su kaybeder ve bu sayede bitkilerin nispeten kuraklığa ve düşük sıcaklıklara olan toleransı artar.
 • Patojenlerin baskısına karşı bitkilerin direncini arttırır. Hücre duvarlarını güçlendirerek patojenlerin girişini ve yayılmasını sınırlayan doğal bir bariyer oluşturur.
 • Mekanik hasarlara karşı bitki direncini arttırır. Özel formülasyonu sayesinde hücre duvarlarını güçlendirerek, bitkilerin kuvvetli rüzgar, dolu ve haşerelerin neden olduğu hasarlara bitkilerin direncini arttırır.
 • Ürünün kalitesini arttırır. Hücre duvarlarının güçlendirilmesi ile; patojenler ve güneş yanıklarının neden olduğu çatlamalara karşı bitkilerin direncini arttırır. Ürünlerin olumsuz hasat, nakliye ve depolama koşullarına karşı dayanıklılığını arttırır.
 • Daha iyi kök sistemi gelişimi. Bitkilerin topraktan fosfor alımını uyarır, bu da daha iyi kök sistemi gelişimini teşvik eder.

Optymus bitki besleme ürünü 0,5 lt / 1 lt / 5 lt ambalaj şeklindedir.

Tytanit, yüksek etkinliğini sağlayan benzersiz molekülleri sayesinde verimi arttıran, bitkinin daha hızlı gelişimini ve diğer besin elementlerinin daha etkili kullanımını sağlayan önemli bir gübredir.

Tytanit, bitkilerde doğal fizyolojik süreçleri aktive eder ve güçlendirir, böylece niteliksel ve niceliksel ürün parametrelerini olumlu yönde etkiler.

Tytanit, her türlü tarla ve bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinde yapraktan uygulama için tavsiye edilir. Tytanit, yoğun bitki büyümesi ve gelişmesi sırasında ve ayrıca bitkilerin stresli koşullar nedeniyle potansiyel olarak zayıfladığı durumlarda bitkilerin direncini arttıran ve verim potansiyelini yükselten önemli bir etkiye sahiptir.

Tytanit kullanıldığında sağlayacağı en önemli faydalar:

 • Bitkilerin verim potansiyelini arttırır.
 • Ürün kalitesini arttırır.
 • Bitkilerin su ve besin maddelerini daha iyi almalarını sağlar.
 • Bitkilerin daha sağlıklı olmalarını sağlar.
 • Bitkilerin stres şartlarına ve olumsuz yetiştirme koşullarına karşı toleransını arttırır.
 • Bitki bünyesindeki doğal fizyolojik süreçleri hızlandırarak ürün kalitesini ve dolayısıyla verimi arttırmada önemli etkiye sahiptir.

Tytanit bitki besleme ürünü 0,5 lt / 1 lt / 5 lt ambalaj şeklindedir.